NOVI IZAZOVI I PRILIKE ZA HR

Intervju: Nataša Dremelj, HR

 
Susret sa Natašom Dremelj, HR menadžerom iz Slovenije sa preko 15 godina iskustva u radu sa ljudima, iskoristili smo za razgovor o izazovima i pitanjima koja se nameću profesionalcima u ovoj oblasti, o agilnom HR- u, o utiscima sa sertifikacionog ICP-AHR treninga koji je u januaru u Sloveniji održala Maja Majstorović Hajduković. Nataša je specijalista za razvoj ljudskih resursa i “performance management”. 


Recite nam nešto o vašem profesionalnom putu. Kako ste se zainteresovali za Agilno. Šta vas je privuklo? 

Moj prvi ozbiljan posao bio je u finansijama, onda su me brojke umorile i odlučila sam da se bavim HR-om. Tako sam 13 godina radila u HR-u, od administracije do razvoja ljudskih resursa i na kraju kao HR menadžer. Trenutno u IT kompaniji Agitavit vodim tim koji razvija i implementira sopstvena HR rešenja, i pruža konsalting klijentima u oblasti HR. Poznavanje Agilnog je neophodno za nekog na mojoj poziciji. Moram da pratim trendove u poslovnom svetu koji utiču na rad sa ljudima, i metode uspešne saradnje. Kod Agilnog me privuklo to što na prvo mesto stavlja ljude, komunikaciju između njih, i transparentnost. Ako su ljudima dostupne informacije, ako se ljudi shvate ozbiljno, mogu da budu kvalitetni sagovornici i saradnici. Povrh svega, agilni principi su logični i jednostavni. Nije toliko potrebno da ih učimo, koliko da ih osetimo, da ih se “prisetimo”.


U čemu se i koliko moderne organizacije razlikuju od tradicionalnih, kako se te razlike odražavaju na HR?

Moderne organizacije mogu se razlikovati po plitkoj hijerarhiji ili mrežnom povezivanju umesto silosa. Ali, to je samo očigledna manifestacija određenog pristupa u vođenju organizacije, odnosno pristupa ljudima koji rade u njoj, u aktuelnim tržišnim uslovima. Važna pitanja za HR danas su: Kako prihvatamo promene? Koliko smo hrabri da preuzmemo rizike? Da li smo svesni neophodnosti balansiranja između rizika i stabilnih elemenata? Koliko verujemo u svoje ljude? Kako im pomažemo u postizanju ciljeva? Sve što sam navela, teško je opisati, ali se itekako oseti u atmosferi, a sasvim je očigledno kada pogledamo rezultate. Jedno od najznačajnijih obeležja moderne organizacije je transparentnost, da svi znaju kako stoje stvari, šta su nam postignuća i koji su nam izazovi. Svi su pozvani da podele radost u trenutku pobede, ali i predlože ideje za rešavanje problema kada se sretnemo s izazovom. Važno je izbeći nerazumevanja. Lideri i dalje imaju obavezu da vode ljude i preuzimaju odgovornost za odluke, ali svi su pozvani da učestvuju.
 
Koliki je značaj HR-a u agilnim kompanijama i onima koje su na putu da postanu agilne?

Ponekad se u HR krugovima čuje mišljenje da bi uloga HR-a u kompanijama sa idealnim liderima bila samo administrativna i možda važna samo u početnoj fazi, pri odabiru kandidata. Stvarnost je u mnogim slučajevima daleko od ideala. Uloga HR-a danas je najviše u tome da podupire organizaciju i lidere u rastu i promenama kako bi se uspostavila organizaciona kultura koja će odgovarati na izazove. Danas je potrebno da HR utiče na lidere, pogotovo top menadžment, da se razvijaju i omoguće razvoj članova tima. Bitno je raditi sa ljudima, nuditi im ideje i upoznavati ih sa praksama koje će omogućiti da timovi, a samim tim i čitava organizacija, budu sve uspešniji. Nekad smo govorili da HR „uspostavlja procese i sisteme“ koji pomažu liderima u njihovoj ulozi. Sada to ima prizvuk nečega što je dugotrajan proces. Međutim, danas je više nego ikad ranije potrebno da se to dogodi brže, jer treba brzo da se prilagodimo promenama. Ako to nismo shvatili do sada, ova situacija sa virusom covid-19 nam je najočigledniji primer. Sa „poslovnim koronama“ organizacije se suočavaju svaki dan.

Uzimajući u obzir tako brze promene, da li HR profesionalci danas moraju da budu i vizionari, osobe koje su u stanju da sagledaju pravac promena? Koliko je značajno da prate, ali i da predvide brze promene na tržištu rada?

Nije sve na HR-u. HR je samo jedan deo organizacije koji mora da radi sinhronizovano sa svim ostalima. Najbitnije je da HR zna da sluša i posmatra šta se zbiva u organizaciji i izvan organizacije. Da prati šta se događa na tržištu rada, da posmatra poslovno okruženje kompanije, i na osnovu toga preduzima određene akcije, i sve to daleko brže nego pre deset godina. HR svoj rad mora da posmatra u kontekstu poslovnih ciljeva, ali to ne znači da ne radi za ljude. Naprotiv, na HR-u je da se postara da odnos između ljudi i uspeha jedne organizacije bude što razumljiviji, očigledniji.

Agilno sa sobom nosi i veliki broj novih, za mnoge nepoznatih zanimanja. Koliki je značaj edukacije HR profesionalaca, a koliki edukacije samih zaposlenih?

Možda neću direktno odgovoriti na to pitanje ali bi volela da na osnovu svog iskustava preporučujem mladim ljudima, da pre nego što počnu da rade u HR-u, steknu iskustva i iz drugih područja rada u kompanijama. Prodaja, podrška, finansije, marketing, „front-end“ i „back-end“ iskustva mogu zaista bitno unaprediti razumevanje HR uloge.

Koji su, po vama, najveći izazovi s kojima se danas suočava HR?

Danas je najbitnije uočiti kakav je puls na tržištu rada. Danas je jedan, sutra novi izazov. Važno je razumeti šta je izazov i brzo reagovati. Praviti male korake i budno pratiti rezultat - ako ne ide u pravom smeru, menjati taktiku. Takođe je veliki izazov pripremiti ljude na prilagođavanje, na promene, ali ne tako što ćemo ih prisiljavati da se menjaju, nego tako što ćemo im omogućiti da razumeju i osete dodatnu vrednost koju im promena donosi. Možda je to i najveći izazov za HR. A to znači prvo raditi na sebi. HR treba da bude uzor neprestanog rasta i razvoja.

Saznajte više o treningu
Agile HR koji počinje već 15. aprila, u organizaciji Agile Humans.                                                                 SAZNAJTE VIŠE