AGILE HUMANS® Scrum master

28. &  29. FEBRUAR - ONLINE TRENING

TRENER:  jasmina nikolić

Odoo • Text and Image
SCRUM MASTER


Trening pruža praktično i teorijsko znanje o Scrum metodologiji kao i sveobuhvatan uvid u kompleksnu poziciju Scrum Mastera u razvojnom timu.

Osnovna uloga Scrum Mastera je da fasilitira sve ceremonije u Scrumu, da se stara da se procesi odvijaju prema Scrum principima, da neguje agilnu kulturu i vrednosti.


ZAŠTO SCRUM?

Na tržištu će uspeti samo oni koji su u stanju da u najkraćem roku na tržište isporuče proizvod koji je u skladu sa sve zahtevnijim potrebama klijenata i krajnjih korisnika.

Zato se sve veći broj kompanija opredeljuje za Scrum kao najrasprostranjeniji agilni okvir koji podiže efikasnost radnih procesa, kreira proizvod koji je konkurentan na tržištu i promoviše zdravu organizacionu kulturu.

Stoga, zanimanja iz Scruma imaju ključnu važnost u savremenom poslovanju a pozicija Scrum Mastera je među 10 najtraženijih u svetu.

OVAJ TRENING JE ZA VAS AKO

 • Radite u razvojnom timu i želite da implementirate Scrum

 • Već koristite Scrum u razvojnom timu ali niste sigurni da li ga pravilno primenjujete

 • Imate nedoumice i pitanja koja želite da sistematski da razrešite kroz trening sa iskusnim profesionalcem

 • Kao član razvojnog tima, delimično koristite Scrum, kombinujete ga sa waterfall metodologijom i niste zadovoljni rezultatima

 • Radite na poziciji Scrum Mastera ali nemate formalan sertifikat

 • Zauzimate lidersku poziciju u svojoj kompaniji i želite da naučite sve o agilnom menadžmentu, ili ste na bilo kojoj poziciji iz tradicionalnog menadžmenta i želite da steknete celovit uvid u agilni način upravljanja procesima

 • Zanima vas agilna karijerna putanja i želite da počnete sa temeljnim uvidom u Scrum metodologiju

 • Želite da osnujete agilnu kompaniju i ugradite Scrum i agilnu poslovnu filozofiju u same temelje svoje kompanije

 • Dolazite iz bilo koje industrije (finansije, marketing, softverski razvoj, HR) i želite da ostanete relevantni u sve kompleksnijem i promenjivijim uslovima savremenog poslovanja

 • Želite da radite u IT industriji a niste programer - imate želju da upravljate procesima i budete fasilitator i kouč u Scrum timu

Svi polaznici dobijaju sertifikat Agile Humans Scrum Master, kompanije i sertifikujuće kuće Agile Humans® .

Uslov za sticanje sertifikata je položen test nakon završenog treninga. Polaganje je omogućeno na online platformi Agile Humans Institute.

  Sadržaj treninga

 • Uvod u Scrum zanimanja i karijerne mogućnosti

 • Principi rada krosfunkcionalnih agilnih timova, iterativno-inkrementalni razvoj

 • Samoorganizujući timovi - praktične vežbe

 • Nastanak Scruma i osnove agilne organizacione kulture

 • Agilna kultura i promena organizacione paradigme

 • Agilni manifest 

 • Agilni razvoj u različitim industrijama kroz primere i praksu

 • Scrum Master vs. projekt menadžer

 • Scrum vrednosti i načela

 • Scrum ceremonije: Sprint, Spring Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective

 • Uloge u Scrum timu

 • Uloga Scrum Mastera - diskusija

 •  Praktične vežbe

 • Product Backlog

 • Product Backlog Items (PBIs)

 • Prioritizacija

 • User Story

 • Kreiranje vizije proizvoda Murov model

 • Backlog Refinement

 • Estimates i triangulacija

 • Story funnel

 • Planiranje Sprinta

 • Retrospektiva

NAPOMENE

  Ishodi učenja usklađeni su u potpunosti sa ishodima učenja Scrum Alliance..

  Nije potrebno prethodno znanje iz Agilnog i Scruma.

  Obezbeđen sav potreban materijal za rad.


CENA I NAČIN PLAĆANJA

555  EUR + PDV

U cenu treninga uključeni su svi materijali za trening i troškovi sertifikacije.Nakon registracije dobićete predračun troškova.


POPUST ZA POLAZNIKE

380  EUR + PDV

Svi vi koji ste već pohađali uvodni Agile and Scrum Practitioner trening imate popust i za vas je cena treninga 380eur + pdv.Molimo vas da nam se javite ako imate neku specifičnu potrebu u vezi sa plaćanjem:

 team@agilehumans.city +38169722733

Jasmina Nikolić Agile Humans trener


JASMINA NIKOLIĆ


Jasmina Nikolić je suosnivač i CEO kompanije Agile Humans®. Agilnim razvojem bavi se od 2010. godine i spada u prve agilne trenere u regionu. Jasmina je Certified Agile Humans Master Trainer, Certified Scrum Professional (CSP), Certified Scrum Product Owner (CSPO), Certified Scrum Master (CSM), Kanban Method Coach.

Radi kao agilni trener i konsultant.
 

U praksi ima bogato iskustvo konsultantskog i mentorskog rada u kompanijama različitih veličina od startupova do korporacija iz najrazličitijih industrija (softverski razvoj, marketing, finansije, farmacija).

Radi kao predavač Agilne organizacione kulture na Univerzitetu La Salje, u Barseloni, i kao predavač na Univerzitetu u Beogradu. Priprema doktorat na temu kulturnih modela. Jasmina Nikolić je od nedavno i sertifikovani Baret konsultant za lideršip i procenu vrednosti (Barrett Certified Consultant for Leadeship and Culture Value Assessment) u Barrett Values Centre®.

Pokretač je agilnih zajednica u Srbiji i Crnoj Gori, javni govornik i aktivni učesnik brojnih konferencija iz Agilnog od Njujorka do Atine.

 


zašto izabrati trening u organizaciji agile humans

Treninzi koje organizuje kompanija Agile Humans prilika su da učite od vrhunskih trenera, povežete se sa agilnim profesionalcima iz regiona i sveta i otvorite vrata novim poslovnim mogućnostima.

Kako su i sami treninzi zasnovani na agilnim principima, odnosno okrenuti ka klijentu i njegovim potrebama, svaki trening prilika je da prodiskutujete o specifičnostima primene Agilnog i Scruma u industriji iz koje dolazite. 

Nakon treninga možete očekivati dalju podršku za profesionalni i lični rast i transformaciju.

Dobrodošli ste da se uključite u lokalne i regionalne agilne zajednice, meetupe, različita okupljanja i konferencije gde ćete imati prilike da se usavršavate i podelite iskustva i znanja ili nedoumice.

Odoo • Text and Image