OBAVEŠTENJE 

koje se pruža kad se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose


1) Identifikacija rukovaoca i njegovog predstavnika:
Agile Humans d.o.o.
PIB 111264535
MB 1565234563
Obilićev venac, Beograd
069 722733, team@agilehumans.city

2) Kontakt lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Biljana Marković
biljana.markovic@agilehumans.city

3) Svrha obrade podataka:
Podaci se prikupljaju u svrhu pružanja informacija o održavanju treninga i formiranja predračuna za trening.

4) Obrada podataka vršiće se shodno odredbi člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti: ‘’Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha’’.

5) Podaci koji se prikupljaju neće se prenositi u druge države ili međunarodne organizacije.

6) Rok čuvanja podataka o ličnosti nije striktno određen. Kao kriterijum se uzima opoziv saglasnosti od strane klijenta.

7) Obaveštavamo Vas da u svakom momentu možete zahtevati uvid u podatke o ličnosti koje ste nam prethodno ustupili, njihovu ispravku ili brisanje. Takođe, možete iskoristiti pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. 

8) U bilo koje vreme, možete iskoristiti pravo na opoziv pristanka. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade ličnih podataka na osnovu pristanka pre opoziva. 

9) Obaveštavamo Vas da imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti. 


Biljana Marković

      Lice za zaštitu podataka o ličnosti