#

ŠTA JE DIZAJN SPRINT?

Design Sprint je četvorodnevni proces otkrivanja novih koncepata, testiranja velikih ideja i pravljenje ili unapređivanje proizvoda, veb sajtova, mobilnih aplikacija ili iskustava. Smanjuje mesece rada u svega nekoliko dana.


ZAŠTO NAPRAVITI SPRINT?

Dizajn sprint je savršen za pokretanje velikih projekata, donošenje bitnih odluka ili testiranje novih ideja. Proces je odličan za uštedu vremena i resursa, pomaže ljudima iz multidisciplinarnih timova da rade zajedno ka ostvarenju istog cilja.


ZA KOGA JE OVAJ TRENING?

Dizajn Sprint je namenjen svima koji žele da se bave razvojem i inovacijama:

  • Direktorima

  • Liderima

  • Tim liderima

  • Svim menadžerima

  • Članovima razvojnih timova

  • Product Ownerima

  • UX/UI dizajnerima

  • i svima koji se bave razvojem proizvoda.

SADRŽAJ TRENINGA

Ovaj dvodnevni trening daje odgovor na pitanje kako primeniti Design Sprint u vašoj kompaniji, kako sinhronizovati rad većeg broja timova (okrenuti ih da samostalno rade u korist istog cilja).

Polaznici kursa stiču znanja hit metodologije u polju ideacija i priliku da kompaniji u kojoj rade pomognu da se što bolje pozicionira na tržištu.

 AGENDA


Trening će se odvijati u 3 online sesije u trajanju od 2,5 sata.
Po završetku treninga polaznici stiču Design Sprint sertifikat o pohađanju treninga.

utorak 3. novembar  16:30 - 19:00
sreda 4. novembar 16:30 - 19:00
četvrtak 5. novembar 16:30 - 19:00

O treneru

Goran Smiljanić 

 
Goran Smiljanić je vlasnik Konsultantske kompanije SmiCPO iz Novog Sada. Ima više od 20 godina iskustva u IT industriji. Tokom proteklih 10 godina radio je kao Project Manager i Product owner.

Goran je Design Sprint Facilitator i trener, i prvi Sertifikovani Design Sprint edukator u Srbiji, takođe poseduje sertifikat Scrum Product Ownera. Pasionirani kouč koji voli agilne metrike.
Goran ima veliko primenjeno znanje u agilnim digitalnim transformacijama procesa kod multidisciplinarnih kompanija i banaka korišćenjem agilnih disciplina: Scrum, Kanban, Scrumban.

Odoo • Text and Image

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Early bird 450 € + pdV                                             STANDARD 540 € + PDV

                                         *Ends October 4th.


u cenu treninga su uključeni:

Radni materijali - Design Sprint workbook. 

Design Sprint sertifikat o pohađanju treninga (Course certificate of completion) .

Polaznici moraju pohađati sva tri dana kako bi stekli uslov za dobijanje sertifikata.

Nakon registracije dobićete predračun troškova.

Molimo vas da nam se javite ako imate neku specifičnu potrebu u vezi sa plaćanjem:

  team@agilehumans.city                              +38169722733