Postanite

certified agile and scrum master

24-25. mart 2020

beograd

Dvodnevni trening Certified Agile and Scrum Master pruža praktično i teorijsko znanje o Scrum metodologiji kao i sveobuhvatan uvid u kompleksnu poziciju Scrum Mastera u razvojnom timu. 

Osnovna uloga Scrum Mastera je da vodi razvojni tim, da se stara da se procesi odvijaju prema Scrum principima, da neguje agilnu kulturu i vrednosti. LINK ZA REGistraciju

Zašto scrum?

Na tržištu će uspeti samo oni koji su u stanju da u najkraćem roku na tržište isporuče proizvod koji je u skladu sa sve zahtevnijim potrebama klijenata i krajnjih korisnika.


Zato se sve veći broj kompanija opredeljuje za Scrum kao najrasprostranjeniji agilni okvir koji podiže efikasnost radnih procesa, kreira proizvod koji je konkurentan na tržištu i promoviše zdravu organizacionu kulturu. 


Stoga, zanimanja iz Scruma imaju ključnu važnost u savremenom poslovanju a pozicija Scrum Mastera je među 10 najtraženijih u svetu.

ovaj trening je za vas ako

 • Radite u razvojnom timu i želite da implementirate Scrum 

 • Već koristite Scrum u razvojnom timu ali niste sigurni da li ga pravilno primenjujete

 • Imate nedoumice i pitanja koja želite da sistematski da razrešite kroz trening sa iskusnim profesionalcem

 • Kao član razvojnog tima, delimično koristite Scrum, kombinujete ga sa waterfall metodologijom i niste zadovoljni rezultatima

 • Radite na poziciji Scrum Mastera ali nemate formalan sertifikat

 • Zauzimate lidersku poziciju u svojoj kompaniji i želite da naučite sve o agilnom menadžmentu, Ili ste na bilo kojoj poziciji iz tradicionalnog menadžmenta i želite da steknete celovit uvid u agilni način upravljanja procesima

 • Zanima vas agilna karijerna putanja i želite da počnete sa temeljnim uvidom u Scrum metodologiju

 • Želite da osnujete agilnu kompaniju i ugradite Scrum i agilnu poslovnu filozofiju u same temelje svoje kompanije

 • Dolazite iz bilo koje industrije (finansije, marketing, softverski razvoj, HR ) i želite da ostanete relevantni u sve kompleksnijem i promenjivijim uslovima savremenog poslovanja

 • Želite da radite u IT industriji a niste programer - imate želju da upravljate procesima i budete fasilitator i kouč u Scrum timu


Svi polaznici dobijaju sertifikat Certified Agile and Scrum Master, kompanije i sertifikujuće kuće Agile Humans®

sadržaj treninga

PRVI DAN


 • Uvod u Scrum zanimanja i karijerne mogućnosti

 • Principi rada krosfunkcionalnih agilnih timova - iterativno-inkrementalni razvoj

 • Samoorganizujući timovi - praktične vežbe

 • Nastanak Scruma i osnove agilne organizacione kulture

 • Agilna kultura i promena organizacione paradigme

 • Agilni manifest 

 • Agilni razvoj u različitim industrijama kroz primere i praksu

 • Scrum Master vs. projekt menadžer

 • Scrum vrednosti i načela

 • Scrum ceremonije: Sprint, Spring Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective

 • Uloge u Scrum timu

 • Uloga Scrum Mastera - diskusija

 • Ball point game - praktične vežbe

DRUGI DAN


 • Product Backlog

 • Product Backlog Items (PBIs)

 • Prioritizacija

 • User Story

 • Kreiranje vizije proizvoda

 • Murov model

 • Backlog Refinement

 • Estimates i triangulacija

 • Story funnel

 • Planiranje Sprinta

 • Retrospektiva

AGENDA

PRVI DAN DRUGI DAN
REGISTRACIJA REGISTRACIJA
8.30-9h 8.30-9h
POČETAK TRENINGA POČETAK TRENINGA
9h 9h
RUČAK RUČAK
13 - 14 h 13 - 14 h
KRAJ TRENINGA KRAJ TRENINGA
17h 17h
NAPOMENE

  Ishodi učenja usklađeni su u potpunosti sa ishodima učenja Scrum Alliance.

  Nije potrebno prethodno znanje iz Agilnog i Scruma.

  Obezbeđen sav potreban materijal za rad.

o treneru

Odoo • Image and Text

jasmina nikolić

Jasmina Nikolić, agilnim razvojem bavi se od 2010. godine i spada u prve agilne trenere u regionu. Jasmina je Certified Agile Humans Master Trainer, Certified Scrum Professional (CSP), Certified Scrum Product Owner (CSPO), Certified Scrum Master (CSM), Kanban Method Coach i osnivač kompanije Agile Humans 2018. godine. 

Radi kao agilni trener i konsultant. 

U praksi ima bogato iskustvo konsultantskog i mentorskog rada u kompanijama različitih veličina od startupova do korporacija iz najrazličitijih industrija (softverski razvoj, marketing, finansije, farmacija).

Radi kao predavač Agilne organizacione kulture na Univerzitetu La Salje, u Barseloni, i kao predavač na Univerzitetu u Beogradu. Priprema doktorat na temu kulturnih modela. 

Pokretač agilne zajednice u Srbiji i Crnoj Gori, javni govornik i aktivni učesnik brojnih konferencija iz Agilnog od Njujorka do Atine.


zašto izabrati trening u organizaciji agile humans

Treninzi koje organizuje kompanija Agile Humans prilika su da učite od vrhunskih trenera, povežete se sa agilnim profesionalcima iz regiona i sveta i otvorite vrata novim poslovnim mogućnostima.

Kako su i sami treninzi zasnovani na agilnim principima, odnosno okrenuti ka klijentu i njegovim potrebama, svaki trening prilika je da prodiskutujete o specifičnostima primene Agilnog i Scruma u industriji iz koje dolazite. 

Nakon treninga možete očekivati dalju podršku za profesionalni i lični rast i transformaciju.

Dobrodošli ste da se uključite u lokalne i regionalne agilne zajednice, meetupe, različita okupljanja i konferencije gde ćete imati prilike da se usavršavate i podelite iskustva i znanja ili nedoumice.

Odoo • Text and Image

VIDEO ZAPIS SA JEDNOG OD NAŠIH CASM TRENINGA


 
 

cena

472 EUR + PDV
U cenu treninga uključeni svi materjali za trening, ručak i pauze za kafu.

Nakon registracije dobićete predračun troškova.

Obezbedite mesto odmah

link za registraciju

Molimo vas da nam se javite ako imate neku specifičnu potrebu u vezi sa plaćanjem:

 team@agilehumans.city +38169722733