Scrum Master i Product Owner

Najtraženiji poslovi na svetu?

 šansa za novu i prosperitetnu karijeru

Na listi najtraženijih poslova u Americi za 2019. godinu, koju je objavio Linkedin, dve od prvih deset pozicija zauzimaju Product Owner i Scrum Master. Product Owner je na 5. mestu, a Scrum Mater na 10. Potražnja za znanjima i zanimanjima iz agilnog jednako je velika i u ostatku razvijenog sveta.

Edukacija iz agilnog i Scruma još ne postoji u okviru formalnog obrazovanja, a potražnja za stručnjacima iz agilnog neprestano raste. U odnosu na prošlu godinu, rast je gotovo udvostručen i nastaviće se.


Ako se opredelite za agilnu karijernu putanju, znanje je presudno, a sertifikat neophodan.

Najbolji način u ovom trenutku da postanete sertifikovani Product Owner ili Scrum Master jeste da prođete kroz odgovarajući trening najvećeg sertifikujućeg tela, Scrum Alliance. Reč je o organizaciji osnovanoj 2001. godine u Americi, sa namerom da obezbedi edukaciju, stručnu literaturu i podršku agilnoj zajednici u svetu. Spada u najcenjenije sertifikujuće telo. 

Kompanija Agile Humans organizuje treninge sa gostujućim trenerima Scrum Alliance u Srbiji, što je najjednostavniji put da stekenete vredna znanja i međunarodno priznate sertifikate. Naši treneri spadaju u red najiskusnijih trenera, kao što je Pol Godar (Paul Goddard), ili slavnih, poput Tobajasa Mejera (Tobias Mayer).

Ovog puta nam trener stiže iz Amerike. Reč je o Divanu Morisu (Devon Morris), od kog su učili Capital One, Trans Canada, Fast Farm, Johnson and Johnson. Održaće dva osnovna treninga, na najbolji mogući način: interaktivno, jedan za drugim.

 • Certified Scrum Master, 15-16. aprila

 • Certified Scrum Product Owner, 17-18. aprila

O kakvim sertifikatima je reč?

Prema kategorizaciji Scrum Alliance, sertifikati se prema ulozi u Scrum timu i nivou, dele na osnovne, napredne i više. I Scrum Master i Product Owner imaju svoje putanje (Advanced i Professional), gde se sertifikati stiču ne samo kroz trening već i dokazivanjem prethodnog iskustva. 

Za sertifikate koji spadaju u osnovni nivo, nije potrebno prethodno znanje i iskustvo, već samo trening koji drži ovlašćeni trener CST.  Sertifikat se dobija nakon treninga, u slučaju CSM polaže se test, a za CSPO test nije predviđen. 

Certified Scrum Master (CSM)

Scrum Master je važna pozicija u Scrum timu. Njegova uloga je da stara o ispravnoj implementaciji Scruma, da facilitira procese, koučuje članove tima. da štiti razvojni tim od česte promene prioriteta, da uklanja prepreke. Ovaj trening je za one koji žele da otpočnu karijeru Scrum Mastera, koji su već su na toj poziciji ali još nemaju formalno obrazovanje ili žele da budu deo Scrum tima. Ovaj kurs je svakako za projektne menadžere, lidere u IT industriji, biznis lidere, preduzetnike, direktore i sve koji žele da razmotrite mogućnost implementacije agilnog i Scrum-a u svojoj kompaniji.

Na ovom treningu se, kroz teorijski i praktičan rad, uči: 

 • Šta je Scrum

 • Koji su osnovni principi i vrednosti agilnog i Scrum-a

 • Kako se razvija proizvod

 • Koja je vrednost iterativnog, inkrementalnog pristupa

 • Uloge u Scrum timu

 • Kako funkcionišu krosfunkcionalni, samo-organizovani timovi

 • Šta su Scrum events i kako se odvijaju

 • Šta su Scrum artifacts poput Product ili Sprint Backloga

Za dodatne informacije o treningu možete se informisati ovde.

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Product Owner definiše proizvod, planira i prioritizuje beklog. Treba da ima domensko znanje, da poseduje tehnička znanja, da poznaje tehnologiju, ali i da ima dobro razvijene komunikacione veštine. Ovaj trening je za one koji žele da postanu Product Owneri, ili one koji su već na pozicijama Product Ownera, Product Managera, Scrum Mastera i potrebno im je usavršavanje, nemaju sertifikovanu i sistematizovanu obuku, ako rade u bilo kojoj industriji a žele da se upoznaju sa ovom važnom i odgovornom ulogom u kreiranju proizvoda.

Na treningu se uči:

 • Koje su odgovornosti Product Ownera

 • Kako kreira proizvod i Product Backlog

 • Na koji način Product Owner fasilitira procese sa klijentima ili krajnjim korisnicima

 • Na koji način radi sa diveloperima

 • Rad sa više timova istovremeno

Ovi sertifikati vam omogućavaju da konkurišete na jedan od 22000 oglasa otvorenih u ovom trenutku za Scrum Mastera širom sveta, odnosno 29000 oglasa za Product Ownera.Naši treninzi su vaša šansa za potpuno novu i prosperitetnu karijeru!Prijavite se!

Raspitajte se!