FASILITACIJA - NOVA PARADIGMA UPRAVLJANJA PROCESIMA

Intervju: Tamara Živadinović

Dolazak jednog od kokreatora Agilnog manifesta i već 30 godina aktivnog člana Svetskog udruženja fasilitatora (IAF), Arija van Benekuma bio je sjajan povod za razgovor sa Tamarom Živadinović, fasilitatorkom sa preko deset godina iskustva u fasilitaciji procesa planiranja i organizacionog razvoja.

Tamara se bavi izgradnjom identiteta lidera, timova, članova timova i čitavih organizacija kao i kokreiranjem procesa koji omogućavaju grupama da postignu željene rezultate i ostvare svoje ciljeve.

Osnivačica je konsultantske kuće Mena Group i koordinatorka Udruženja fasilitatora Srbije. 

FASILITACIJA - NOVA PARADIGMA UPRAVLJANJA PROCESIMA

Da li biste mogli za početak objasniti šta je zapravo fasilitacija i ko je fasilitator? U čemu je razlika između fasilitatora, kouča i trenera?

Trudili smo se da prevedemo reč fasilitacija, ali nismo uspeli da pronađemo ekvivalent u našem jeziku. Ona je i moderacija i medijacija ali i daleko sveobuhvatniji pojam. Fasilitator je neko ko olakšava procese unutar grupe ali i kreira strukturu. Primenjuje određene tehnike i metodologije i vodi određenu grupu kroz proces. Dok grupa definiše sadržaj i ciljeve, fasilitator se stara o tome da ona prođe kroz proces i dođe to cilja. Procesi i tehnike koje se koriste, prilagođavaju se potrebama konkretne grupe, njenom senzibilitetu i dinamici. 

Fasilitator je arhitekta i pilot u procesu. 

Ako radite kao kouč, onda najčešće radite sa jednom osobom, a kada govorimo o koučingu timova, kouč ima zadatak da razreši neke nedoumice unutar grupe, a bavi se i unutrašnjim, psihološkim radom sa njenim članovima. 

Fasilitator dođe kod klijenta, analizira situaciju, klijent kaže koji su mu ciljevi i za koji vremenski period želi da ih postigne, i onda se zajedno sa klijentom kreira proces koji može biti organizaciona promena, strateško planiranje. 

Metodologija otvorenog prostora (Open Space Technology) je takođe jedan vid fasilitacije. 

Recite nam nešto o svom ličnom i profesionalnom putu. Kako ste postali fasilitator?

Fasilitacijom se bavim od 2004.godine. Moja priča je zanimljiva jer pokazuje kako svi imamo mogućnosti da postanemo fasilitatori. Po struci sam poljoprivredni inženjer, a sticajem okolnosti bila sam uključena u različite projekte iz struke, dok nisam ušla u jedan švedski projekat koji je razvijao fasilitativni pristup sa korisnicima a u našem slučaju korisnici su bili poljoprivrednici. Paralelno sa radom na projektu, sticali smo znanja iz fasilitacije, akcionog planiranja, strateškog planiranja, dragoceno iskustvo u radu sa grupom, pohađali različite radionice.

U toku obuke, dolazili su nam vrhunski svetski treneri iz fasilitacije. Nakon jednomesečnog kursa u Holandiji, za fasilitaciju višestrukih zainteresovanih strana (multistakeholers), i dodatnog sticanja znanja na različitim treninzima i programima, učlanila sam se u evropski ogranak Svetske organizacije za fasilitatore (IAF), što mi je omogućilo učestvovanje na brojnim konferencijama na kojima se razmenjuje dragoceno znanje iz ove oblasti. 

U međuvremenu smo napravili mrežu fasilitatora Srbije a potom i Udruženje fasilitora Srbije. 

U svojoj biografiji spominjete “mentalni aikido”. Možete li nam objasniti šta je to?

Mentalni aikido koristimo u fasilitaciji, pomaže da se pripremimo za svakodnevne “borbe”, to su tehnike i metode kojima se učimo kako da energiju drugih, onu koju usmeravaju ka nama iskoristimo na najbolji mogući način. Slično je i u aikidu, kada vas neko napada, vi ne pružate otpor već koristite pokret napadača da se odbranite. Mentalni aikido je naročito značajan u grupama, gde energiju grupe ne “gurate u stranu” već njome upravljate.

FASILITACIJA U LIDERSTVU

Šta je fasilitacija u liderstvu, da li to znači da osposobljavate lidere da postanu dobri fasilitatori?

Upravo tako. Pre desetak godina, u svetu je fasilitativno liderstvo postalo nova paradigma moderne organizacione kulture. Podstiče saradnju i međusobnu interakciju i unapređuje ljude i procese kako bi što uspešnije dolazili do željenih ciljeva. 

Osnove ovakvog organizacionog razvoja i fasilitativnog liderstva postavio je postavio Peter Senge u svojoj knjizi “Peta disciplina”. 

Senge naglašava povezanost i međuzavisnost unutar sistema, kao i važnost ličnog usavršavanja. Od velikog značaja je i promena mentalnih modela, odnosno ograničavajućih principa i uverenja a njihova promena veliki je izazov jer je to oblast gde je promena najteža. 

Mnogo je lakše promeniti procedure, edukovati zaposlene. 

Zaposleni treba da razumeju koje je njihovo mesto u odnosu na viziju i misiju, da preuzmu udeo u ostvarenju i odgovornost za učenje, lični razvoj.

AGILNO I FASILITACIJA

Ove godine ste prisustvovali regionalnoj godišnjoj konferenciji fasilitatora u Milanu "Agile and Facilitation" koja je bila u potpunosti posvećena fasilitaciji i agilnom. Tamo ste imali priliku da upoznate i razmenite znanja sa Arijem van Benekumom, jednim od potpisnika Agilnog manifesta. Kakva su vaša iskustva?

Za razliku od Agilnog, za koje u Srbiji zna sve veći broj ljudi, a brojne kompanije uveliko prelaze na ovaj savremeni model poslovanja, o fasilitaciji se još uvek nedovoljno zna. Kroz svaki segment Agilnog i Scruma, potrebna vam je fasilitacija. To sam shvatila kada sam pre godinu dana počela da proučavam agilne metodologije. 

Na meetupu u organizaciji kompanije Agile Humans u Nišu, srela sam Jasminu Nikolić, koju sam poznavala od ranije, sa okupljanja u Open Space formatu. Tada se začela ideja o saradnji i edukaciji koja bi u sebi obuhvatala i Agilno i fasilitaciju. Na neki način, anticipirale smo narednu konferenciju fasilitatora koja je bila posvećena upravo toj temi. 

Ako pogledate postulate Agilnog manifesta, i core kompetencije fasilitatora, uvidećete suštinske sličnosti: dizajniranje procesa (proizvoda) u skladu sa potrebama klijenta, obezbeđivanje okruženja koje podstiče proces, saradnja sa klijentom umesto ugovaranja, stalna edukacija i usavršavanje, kreiranje pozitivnog stava. 

Uskoro će se u Beogradu održati prvi trening iz agilne fasilitacije, u organizaciji Agile Humans i konsultantske kuće Mena Group, a trening će voditi upravo Ari van Benekum. Pošto ste imali prilike da sarađujete i učite od njega, kako biste preporučili ovaj trening, i kome?

Ukoliko želite da učite o Agilnom na svom izvoru, od jednog od tvoraca ove metodologije, a da pri tom steknete dragoceno znanje iz fasilitacije, onda je trening "Facilitation for Agilists" baš za vas. Ljudi poznaju neke tehnike ali nisu sigurni šta sve mogu njima da postignu i kako da odu korak dalje. 

Moje lično iskustvo sa master klasa koji je vodio Van Benekum na konferenciji je bilo izuzetno. Ari me je fascinirao znanjem i energijom koju smo razmenili.