AGILNI RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

predavanje u privrednoj komori crne gore

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa kompanijom Agile Humans, organizovala je predavanje pod nazivom “Agilni razvoj malih i srednjih preduzeća”, 28. marta 2019. godine, u Podgorici.

Predavač je bila Jasmina Nikolić, osnivač kompanije Agile Humans, sertifkovani edukator iz agilnog poslovanja. 

Razgovor je bio namenjen privrednim društvima i privrednicima koji žele da se bliže upoznaju sa agilnim poslovanjem i agilnim razvojem proizvoda. Skupu je prisustvovalo tridesetak privrednika iz različitih sektora poslovanja.

 Prisutne je zanimalo na koji način Agilno može doprineti da se postigne visok nivo usluge i proizvoda, obezbedi konkurentnost na tržištu i održi korak sa inovacijama.

 „Obraćam vam se kao preduzetnicima. Za mene su preduzetnici ljudi koji preuzimaju liderstvo, stvaraju inovacije, umeju da prepoznaju promenu klijenata ili žele da generišu promenu“, istakla je Jasmina u uvodnom obraćanju, i objasnila suštinu Agilnog:

 „Agilno je nastalo da bi se smanjio rizik ulaganja u smele, inovativne proizvode, i u praksi što pre proverilo da li je ono što je napravljeno ima tržišnu vrednost.“

 Jasmina je pojasnila zašto su se vodeće kompanije u svetu i regionu uključile u agilnu transformaciju, odnosno, koji su problemi sa kojima se suočavaju sistemi koji funkcionišu na tradicionalan način.

 „Današnje velike korporacije najčešće imaju centralizovanu strategiju, centralizovanu viziju i misiju koje se potom spuštaju na niže razvojne sektore. Ne postoji dovoljno uska veza između vizije i akcije. Kada je tako, kompanije često gube trku na tržištu. Baferi odnosno novčane zalihe, delimično uspevaju da prebrode krizne periode. Međutim, pojedine kompanije shvataju da su baferi samo privremeno rešenje i da se moraju preorijentisati na nov način poslovanja. Tako na primer, kompanija Boš obavlja kompletnu digitalizaciju na agilan način.“

Agile Humans - Privredna komora Crne Gore

NEOPHODNOST USAGLAŠAVANJA DIGITALNOG I AGILNOG RAZVOJA

Jasmina je istakla da digitalni razvoj mora biti praćen agilnim razvojem, poput primera iz kompanije Boš. U okviru tradicionalne strukture poslovanja nerazumevanje između poslovnog i razvojnog sektora sve je veće, velikim delom zbog digitalizacije.

Kada je reč o manjim kompanijama, one se susreću sa sličnim izazovima kao i velike korporacije. Postoje, međutim, izvesne osobenosti.

Veličina kompanije nije uvek od presudnog značaja, već da li je reč o staroj kompaniji ili kompaniji u nastajanju. Mnogo je lakše kada se agilni principi i vrednosti ugrađuju od samog početka, dok je proces agilizacije teži i složeniji kod kompanija koje već dugo postoje. Drugi kriterijum koji treba uzeti u obzir je postojeća struktura. Ukoliko je dublja i čvršća hijerarhija unutar poslovnog sistema, proces je teži. Jedan od razloga loše implementacije je nedostatak podrške i razumevanja lidera i menadžmenta. Ukoliko implementacije krenu iz vrha piramide, promene su vrlo brze i efikasne. U protivnom, može se napraviti promena na nivou timova, ali u prvom sudaru sa ostatkom kompanije dogodiće se trauma. Do toga najčešće dolazi jer su vrednosni sistemi različiti.

Jasmina se na predavanju osvrnula na jaz između formalnog obrazovanja i novog načina poslovanja koji je u ovom trenutku nepremostiv. Sve više kompanija traže agilna znanja i veštine, a još uvek nema formalnog obrazovanja. 

U delu susreta predviđenom za diskusiju, veći deo pitanja odnosio se na objašnjenje razlika između tradicionalnog i agilnog menadžmenta. Prisutne je zanimalo koja je razlika između projektnog menadžera i novih zanimanja, Product Owner-a i Scruma Master-a, da li postoji lider u agilnim kompanijama, i kakva organizacija zamenjuje tradicionalnu hijerarhijsku strukturu. 

Susret u Privrednoj komori završio se na inovativan način, u skladu sa tematikom. Prisutni su u praksi, kroz zanimljiv zadatak, mogli da iskuse kako izgleda spontano organizovanje u timu.

Uprkos tome što nije jednostavno objasniti suštinu promene poslovanja za samo sat i po vremena, Jasmina Nikolić se nada da će ovaj susret predstavljati uvod u interesovanje za Agilno, kao i da će privrednike Crne Gore inspirisati da više istraže temu.

U toku kratkog boravka u Crnoj Gori, Jasmina je imala prilike da se susretne i sa predstavnicima većih kompanija, poput Čelebić grupe. Predstavnici kompanije, bili su već upoznati sa osnovama agilnog poslovanja i pokazali su interesovanje za implementaciju Agilnog u svojoj kompaniji. Ovaj susret bio je prilika da Jasmina pojasni neke osobenosti agilizacije na većoj skali, kao i da dopuni objašnjenje suštine Agilnog.

„Agilno je kultura, ideologija. Sistem vrednosti i uverenja. Kultura. Da li će neka kompanija agilno implementirati banalno, i od toga napraviti modu, prolazni trend koji ne uspeva, zavisi od pojedinaca. Moj stav je da Agilno treba da se implementira kao kultura koja se potom spušta na procese i alate“, objasnila je Jasmina u neformalnom razgovoru sa predstavnicima Čelebić grupe.