OVO JE LIN

Niklas Mudig - efikasnost toka

Prvenac naše izdavačke delatnosti je knjiga Niklasa Mudiga Ovo je lin (This is Lean). U saradnji sa Kovačnicom priča, a u prevodu našeg Miloša Belčevića, donosimo vam knjigu koja će vam omogućiti da procese sagledate iz novog ugla, i koja će vam predstaviti Lin na najjasniji a ujedno i najzanimljiviji način. Niklas će biti i naš specijalni gost na konferenciji Dan agilnih ljudi (Agile Humans Day 2020) koja će se i ove godine po treći put održati 24. oktobra u Beogradu. 

Niklas Modig - This is Lean

Knjiga Ovo je Lin , intrigantnog podnaslova “Razrešenje paradoksa efikasnosti”, na jednostavan i razumljiv način razjašnjava kompleksnu prirodu Lina sa fokusom na strategiju koja bi trebalo da bude od prioriteta za svaku kompaniju – kako na najefikasniji način stvoriti vrednost za klijenta. Autor knjige Niklas Mudig bavi se principima, metodama i alatima neophodnim za razumevanje unapređenja procesa stvaranja vrednosti, služeći se pri tom analizom konkretnih životnih situacija, metaforama i ilustracijama. Zahvaljujući jasnoći i pristupačnosti, ova knjiga je ubrzo nakon objavljivanja 2011. godine u Švedskoj, doživela zasluženu popularnost i prevedena je na čak 14 jezika.

Po rečima samog autora, Ovo je Lin je zapravo knjiga o novom konceptu efikasnosti nazvanom efikasnost toka (flow efficiency) koji se definiše kao vreme potrebno da se zaokruži process od momenta identifikovanja potrebe klijenta do zadovoljenja te potrebe. Da bi se uvideo značaj efikasnosti toka potrebno je razumeti same procese i definisati ih.

Ovakav koncept bitno je različit od koncepta koji se zasniva na efikasnosti resursa, a koji je usmeren na maksimalno iskorišćenje resursa. Koncept nasleđen iz industrijalizacije 19. veka, do danas se nije suštinski preispitivao, menjao, ili do kraja prilagođavao u filozofiji upravljanja procesima, osim u Tojoti i kompanijama koje su krenule njenim putem.

Efikasnost resursa je koncept koji polazi od načela da se prvo definiše ukupan posao koji je potrebno da se obavi da bi se nakon toga raščlanio na sitnije zadatke, ovi raspodelili na departmane, odnosno dodelili zaposlenima. Fokusira se na to da se iskoriste kapaciteti i resursi, ali ne i na to koliko je vremena potrebno da se procesuira jedinica toka, odnosno stvori vrednost do kraja.

U proizvodnji automobila, efikasnost toka bi bio odnos između vremena koje je potrebno da se jedna jedinica toka tj. konkretan automobil sklopi od početka do kraja i isporuči klijentu, uzimajući u obzir period mirovanja nedovršenog automobila negde na lageru i aktivnog perioda u proizvodnom procesu, npr. kada mu se ugrađuju neki delovi.

Efikasnost toka - Lean

Efikasnost toka upravo je indikator tog odnosa. Što kraći period mirovanja, bolja efikasnost. Ukoliko se, međutim, organizacija fokusira samo na efikasnost resursa, nastaje paradoks - efikasnost organizacije se smanjuje.

Niklas u knjizi ukazuje na naše ustaljene greške u zaključivanju ali i ističe koliko je teško uskladiti efikasnost toka i resursa.


Kako je nastao Lin


Kompanija koja je postala poznata po tome što je razvila lean filozofiju upravljanja procesima i drastično povećala produktivnost bila je Tojota. Nakon drugog svetskog rata, oskudica u tehnologiji i sirovinama, primorala je rukovodstvo ove kompanije da klijenta i njegove potrebe stavi u prvi plan.

Počeli su da proizvode automobile po narudžbini kako bi izbegli rizik da automobili ostanu na lageru. Sve faze proizvodnje automobila bile su povezane u neprekinuti lanac. Ovakav pristup na Zapadu je osamdesetih godina 20. veka nazvan Lin i često se poistovećuje sa Tojotinim sistemom proizvodnje (TPSToyota Production System). Lin metodologija značajno doprinosi smanjenju gubitaka.


Niklas Mudig


Istraživač u Centru za inovacije i operativni menadžment u Stokholmu od 2003. do 2018. godine i vodeći stručnjak za lin i operacionu efikasnost. Niklas je od 2006. do 2008. bio gostujući istraživač u Centru za proizvodni menadžment Univerziteta u Tokiju. Govori japanski. Ekskluzivan pristup Tojotinom procesu proizvodnje i proučavanje filozofije proizvodnog procesa ove kompanije tokom dve godine, omogućili su mu da razvije jedinstven pristup i metodologiju integracije Lina i Tojotine filozofije proizvodnje u poslovanju kompanija na različitim skalama. Danas Niklas Mudig radi kao supervizor i strateški fasilitator u različitim multinacionalnim kompanijama kao što su Telenor, Volvo Car, Siemens, ali i u bolnicama i konsultantskim kompanijama. Bavi se i individualnim koučingom umetnika, sportista i menadžera. Učestvuje na brojnim konferencijama gde na zanimljiv i insprativan način publici približava Lin koncept.

Posebno nam je zadovoljstvo što će biti gost na našoj konferenciji Dan agilnih ljudi 2020, koja se održava u Beogradu 23-24. aprila.

Više o odnosu agilnog i lina pročitajte u blogu Jasmine Nikolić, Pilula protiv glavobolje: Agilno i Lin zajedno.